סערה פרצה בימים האחרונים (עוד אחת מני רבות) בעקבות ההגשה מחדש של הצעת חוק של תמר זנדברג. בלשון הצעת החוק נכתב כי “המשדל קטין לחזור בתשובה או עושה פעולה אחרת, במישרין או בעקיפין, שיש בה להביא לידי חזרה בתשובה של קטין, שלא בנוכחות הוריו ובאישורם, באופן הפוגע בסמכות ההורים… דינו – מאסר שישה חודשים”.בהצעת החוק שהגישה חברת הכנסת זנדברג, משמעות המונח “חזרה בתשובה” היא הפיכה מאדם חילוני לאדם דתי.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי “לנוכח ריבוי מקרים בהם גופים דתיים שונים בישראל משדלים קטינים לחזור בתשובה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומר הכולל איומים בבתי ספר, מוצע לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לחזור בתשובה”.

יש לציין כי יש כבר חוק דומה לזה בשם שידול להמרת דת , שהאיסור עליו קבוע בסעיף 368(ב) לחוק העונשין. ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם בוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם חילוני לדתי, דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים”.

ח”כ בן גביר פרסם ציוץ בטוויטר ובו כתב: “נפתלי, תסתכל מי יישב לשמאלך בממשלה, עוכרת ישראל זנדברג, שרודפת את כל מה שקדוש לעם ישראל תהיה שרה בממשלתך ותפגע ביהדות והמסורת, עליה מסרו אבותינו את נפשם במשך דורות. לאן אתה עוד רוצה להגיע?”. 

תגובות

להשאיר תגובה