מדריך לעריכת “ייפוי כח מתמשך”

האם נראה לכם הגיוני שאדם לא יוכל לקבוע מראש מי יקבל החלטות משמעותיות על גופו ורכושו כאשר תהיה לו מניעה משפטית, מוגבלות פיזית או נפשית בעתיד?אז זהו שעד לפני זמן לא רב, כאשר אדם חדל להיות בעל כשירות משפטית לקבל החלטות על רכושו או גופו האפשרות היחידה היתה – מינוי אפוטרופוס. כאשר שאלת זהותו של האפוטרופוס ומי יקח על עצמו את התפקיד היתה מעורפלת. תיקון לחוק הכשרות המשפטית שהתקבל לאחרונה מאפשר לאדם לקבל החלטות בנושאים אלו מבעוד מועד בנוגע לעתידו.

כאשר אדם אינו יכול עוד לדאוג לענייניו מאפשר החוק בישראל להגיש בקשה לבית משפט למנות אפוטרופוס על אותו אדם והאפוטרופוס הוא זה שיקבל את ההחלטות במקומו של אותו אדם.עד כה המציאות היתה או שאתה כשיר או שאתה זקוק לאפוטרופוס, לא היתה מציאות ביניים.למעשה, מרביתם של האפוטרופוסים הממונים בישראל, מונו ללא הסכמת וללא ידיעתם של האנשים חסרי הכשרות המשפטית אשר כונו בעבר “חסויים”. אנשים אלו היו במצב של חוסר כשירות פיזית או נפשית או שכלית במועד המינוי, ולא יכלו להביע את דעתם את מי הם היו רוצים לראות בתפקיד האפוטרופוס.מציאות זו יצרה מצב אבסורדי בו ההחלטה על זהות האפוטרופוס הועברה למעשה למי מקרוביו של האדם והתעלמה מרצונו או מהעדפותיו של האדם עצמו.

במסגרת התיקון החדש לחוק, אין עוד חובה ליטול מהאדם את חירותו המשפטית ולשלול ממנו את כשירותו המשפטית באופן גורף ובכל תחום אלא ניתן לשמור על זכויותיהם וכבודם של אנשים ולאפשר להם להמשיך לקבל החלטות בעניינים בהם הם עדיין מסוגלים לקבל החלטות באמצעות חתימה על ייפוי כח מיוחד מבעוד מועד, ניתן יהיה להסתייע במי מבין קרובי המשפחה או גורמים מקצועיים שייקבעו מבעוד ע”י הממנה, על מנת שאלו יקבלו החלטות בעניינים ספציפיים מאוד, עניינים עליהם החליטו עוד בהיותם צלולים וכשירים.

ביום 11.4.2017, נכנס לתוקף התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב – 1962, המציע, שתי אפשרויות חדשות שמטרתן לסייע לאדם המתקשה לנהל את ענייניו בכוחות עצמו לבחור על פי רצונו בדרך המתאימה לו ביותר:

  1. חתימה על ייפוי כוח מתמשך – חתימה על יפוי הכח נעשית בעודו של האדם כשיר וצלול בדעתו ומאפשרת את תכנון קבלת ההחלטות העתיד (רכושי, רפואי או אישי) וזאת באמצעות מינוי מיופה כוח מטעמו של הממנה כבר כיום שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד, כשכבר לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו או כשיתקשה בכך.   
  2. הנחיות מקדימות – מינוי המאפשר לאדם להחליט מי ימונה בעתיד כאפוטרופוס עליו הן לעניינים רכושיים והן לעניינים רפואיים וגופניים כאשר הוא כבר לא יהיה כשיר  ומבין בדבר.

מה זה ייפוי כח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי הנחתם בהווה אך מטרתו הינה לצפות פני עתיד. לאדם ניתנת הזכות לבחור מרצונו, בעודו מסוגל לקבל החלטות והוא כשיר משפטית לכך, מי יבוא במקומו ויטפל בענייניו כאשר מצב ידרדר וכבר לא יוכל לפעול בכוחות עצמו (זקנה, מוגבלות נפשית, מוגבלות הפוגעת בכושר השיפוט).אומנם הבחירה במיופה הכח הינה בדרך כלל מתוך המעגל המשפחתי הקרוב אך ניתנת האפשרות לבחור גם מיופה כח בשל מומחיותו (רו”ח, רופא או עו”ד), בהם נותן הממנה את אמונו. מה שמיוחד ביפוי הכח הוא שהממנה בעצמו אמור לקבוע בייפוי הכח מתי ובאיזה אופן יראו אותו כמי שאינו “מבין בדבר” – כמי שאינו מסוגל לבצע פעולות או לקבל החלטות בעניינים שקבע ייפוי הכח עצמו הן בענייני רכוש והן בענייני גוף.

למי מיועד ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך מיועד לכל אדם מעל גיל 18, המעוניין בעודו כשיר לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו הרכושיים והגופניים בעתיד והוא מבין את המשמעות של מתן יפויי הכח.

חשוב לדעת שאין המדובר בעוד סוג של יפוי כח רגיל או נוטריוני. בעוד שבייפוי כח רגיל נעשה שימוש מידי והוא תקף כל עוד האדם שנתן אותו כשיר מבחינה משפטית, בייפוי כח מתמשך ייעודו לעתיד והוא יכנס לתוקף כאשר יכולתו של הממנה לקבל החלטות תפגע משמעותית והוא לא יוכל לקבל החלטות בעצמו. חתימה על ייפוי כח מתמשך הינה פתרון אידאלי עבור הורים רבים אשר מעוניינים בעודם כשירים וצלולים להחליט ולקבוע מי מבין קרוביהם יוכל לקבל החלטות על גופם ורכושם כאשר הם יגיעו למצב בו לא יוכלו “להבין בדבר” בעקבות ליקוי נפשי או שכלי. חתימה על “ייפוי כח מתמשך” תוכל להיעשות  כל זמן שהאדם כשיר ומסוגל לדאוג לצרכיו, כאשר השימוש בייפוי הכח יעשה רק לאחר שהאדם ימצא במצב של חוסר כשירות משפטית.

סמכויות מיופה הכח

למעשה כל מה שהיה בסמכותו של האדם שערך את ייפוי הכח, הוא יכול להעביר לסמכותו של מיופה הכח, למעט פעולות משפטיות הדורשות אישור בית משפט מראש.מיופה הכח אמור לברר מה רצונו של הממנה (מבעוד מועד ובמהלך תקופת המינוי) ולשתף את הממנה ככל האפשר בהחלטות הנוגעות לו, תוך שמירה על זכויותיו וחירותו של הממנה.“ייפוי הכח המתמשך” מופקד במשרד המשפטים במאגר ייעודי שהוכן לשם כך אשר ינוהל אצל האפוטרופוס הכללי והוא יהיה קיים במערכת המשפטית כאשר יהיה צורך להשתמש בו בעתיד.יש לשים לב שרק עורך דין שעבר הכשרה מתאימה של משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי, ומחזיק בהסמכה לכך יכול להחתים על “ייפוי כח מתמשך”.  

עו”ד גלעד שרגא – עוסק ומתמחה בעריכת ייפוי כח מתמשך.

 

תגובות

להשאיר תגובה