תיגבור מסכמת את הרבעון הראשון עם גידול של כ-32%

תיגבור מסכמת את הרבעון הראשון עם גידול של כ-32% ברווח הנקי לכ-9.5 מיליון ש״ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ- 14% לעומת אשתקד לכ- 320.8 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-20.8% לעומת אשתקד לכ- 26.1 מיליון ש"ח, ה- EBITDA ברבעון צמחה בכ- 38.3% לעומת אשתקד לכ- 18.4 מיליון ש"ח וכן, הוחלט על חלוקת דיבידנד בסך כ- 4.75 מיליון ש"ח.

אורית בנבנישתי, מנכ"לית החברה, מסרה: "אנו מסכמים רבעון מוצלח עם המשך צמיחה בכל הפרמטרים. התוצאות הטובות נובעות מצמיחה אורגנית בחברה, בעיקר בתחום הסיעוד ומגידול במחזור בתחום האבטחה, כתוצאה ממכרזים חדשים והפעלת מכרזים שהוקפאו עקב המלחמה. מתחילת השנה אנו רואים התאוששות הדרגתית וחזרה לשגרה ברוב מגזרי הפעילות. חיזקנו את האיתנות הפיננסית ואנו ערוכים לשמור על המגמה החיובית בפעילות תוך מימוש ההזדמנויות הרבות שעומדות בפנינו בתחומי הפעילות השונים. תיגבור תמשיך להוות בית של פתרונות גם לשנים הבאות ואנו מאמינים ביכולתנו לממש את החזון העסקי של הקבוצה."

נקודות עיקריות מתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024: ההכנסות ברבעון הראשון גדלו בכ- 13.9% לכ- 320.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 281.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה בהכנסות ברבעון נובעת מצמיחה אורגנית בחברה, בעיקר בתחום הסיעוד ומגידול במחזור בתחום האבטחה, שנובע בעיקר מהכנסות ממכרזים חדשים והפעלת מכרזים שהוקפאו עקב המלחמה.

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד ברבעון הסתכמו לכ-207.6 מיליון ש"ח לעומת כ-191.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 8.6%. הגידול במכירות נובע מעלייה במכירות בתחום הסיעוד.

הכנסות מגזר האבטחה ברבעון צמחו בכ-31.9% והסתכמו לכ- 97 מיליון ש"ח לעומת כ-73.5 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהכנסות ממכרזים חדשים והפעלת מכרזים שהוקפאו עקב המלחמה.הכנסות מגזר נגישות ברבעון הסתכמו לכ-5.2 מיליון ש"ח בדומה להכנסות של כ-5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-20.8% והסתכם לכ-26.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-21.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות ברבעון עמד על כ- 8.1% לעומת שיעור של כ- 7.7% ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 28.2% והסתכם לכ- 14.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 11 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי מההכנסות ברבעון עמד על כ-4.4% לעומת שיעור של כ-3.9% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון צמח בכ- 31.9% והסתכם לכ-9.5 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ-7.2 מיליון ש"ח אשתקד. חלק מהגידול ברווח קוזז מהוצאות מימון שאינן תזרימיות בסך כ- 0.4 מיליון ש"ח בעקבות עליה בהתחייבות לחכירה לעומת 0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.ההון העצמי לסוף הרבעון הסתכם בכ-178.2 מיליון ש"ח לעומת כ-171.7 מיליון ש"ח בסוף שנת 2023. ההון העצמי של החברה גדל בעקבות רווח כולל לתקופה בסך 9.5 מיליון ש"ח ומנגד ירד בעקבות חלוקת דיבידנד בסך 3 מיליון ש"ח.

תגובות

להשאיר תגובה