אמצעי מניעת אובדן בתוך הארגון

בס"ד

נקודה למחשבה – בעסק משפחתי:

חלק מהעסקים התחילו כעסקים משפחתיים. בעסק משפחתי נראים לכאורה יתרונות ברורים של שייכות ואינטרס משתוף, אולם מאידך יש בו נקודות תורפה גדולות ביותר. על פי רוב, בעסק משפחתי קטן אין חלוקת תפקידים ברורה, אין נהלים מסודרים וכל אחד מרגיש שזה שלו וזה בסדר. אולם לעיתים קרובות, הגבול הוא דק בין טוב לרע, בין יחסי משפחה לעסק מצליח, וכאשר גבול זה מופר (שימוש בכספי/ נכסי/ מצרי העסק לטובה אישית של משפחה שלמה), הכרוניקה ידועה מראש.

במהלך שנות עבודתנו היינו עדים למספר חברות משפחתיות שלו השכילו להבין כי ככל שהעסק מתרחב וגדל, כך דרך החשיבה וההתנהלות צריכה להשתנות.

עסק משפחתי, גם אם הוא קטן, חייב שיהיו לו תוכנית עיבודה, נהלים, חלוקת תפקידים וגורם ששומר עליו בתחום מניעת אובדן. 

 

מתוך הספר "סוד התוצאה".

תגובות

להשאיר תגובה