אם התוצאה:

גנבות ומעילות עובדיםזהו הנזק הגדול ביותר לארגון. גניבות עובדים פוגעות באופן ישר ועקיף ברווחיות העסק. בל נשכח כי העובדים מכירים את המערכת מבפנים, לכן הם חשופים לפריצות הקיימות. כמו כן, חייב כל מנהל באשר הוא לדעת כי לעולם יהיה הקופאי בקיא ממנו ברזי הקופה, המחסנאי – בקיא ממנו ברזי המחסן, וכל עובד מקצועי אחר בקיא יותר ברזי תפקיד, לפיכך יהיו חשופות בפניו פרצות רבות יותר שלעתים ינוצלו לרעה.

במהלך עבודתנו נתקלנו בגניבות עובדים למכביר, גם מצד בעלי תפקידים בכירים בארגונים. רק מיעוט מן העובדים מתחיל את עבודתו במקום עם כוונה ראשונית של ביצוע עבירת גניבה. רוב העובדים הגונבים מתפתים לאפשרות הנוחה "הנקרית בדרכם", ובדרך כלל ניסיונם מתחיל ערך כספי נמוך. אם זה "מצליח" הם עולים בערך הגניבה, לאחר שגילו כי יש ביכולתם להגדיל את הכנסותיהם, או לשלם חובות במקרים רבים.

בשלב מסוים הדבר הופך להרגל, והסיבה לחריצות בעבודה הינה בעצם "הקופה הצדדית".

ניסיוננו הראה לנו שדווקא עובדים שנתפסו בגניבה הפגינו חריצות ואכפתיות במקום עבודתם ואף תרמו ממרצם האישי לטובת הארגון. מובן שאין הדבר מעיד על כך שכל עובד שמשקיע בעבודה הוא גנב, חלילה.

לא פעם כשנתפס עובד בגניבה, שאלנו אותו לאחר הודאתו בביצוע העבירה – "למה?" ואחת התשובות הנפוצות ביותר הייתה "נתתי את הנשמה שלי ואף אחד לא העריך אותי".

בחלק גדול מהמקרים העובד שגונב יוצר ביוזמתו את "העובד המשקיען והאכפתי", וזאת כדי לתת הצדקה למעשיו, ובכך לנסות להרגיע את מצפונו: "אני נותן, אז זה בסדר, אני לוקח מה שמגיע לי".

חלק אחר של העובדים מתפתה, בעקבות גילוי פרצה בתוך המערכת – בין בטעות ובין בעקבות חיפושים – ולאחר ה"הצלחה" ראשונית ממשיכים הלאה.

צריך לזכור שבקופה קיים כסף זמין שלעתים מפתה את העובד, על אחת כמה וכמה אם הוא נמצא במצוקה כספית.

מספר עובדים שנתפס סיפרו כי בפעם הראשונה חשבו לקחת את הכסף ולהחזירו מאוחר יותר. לאחר שהצליחו בפעם הראשונה, המשיכו לקחת כסף כשהם "מרגיעים" את עצמם בכך שעוד מעט ישתפר מזלם והם יחזירו את הכסף, שבדרך כלל מגיע כבר לסכומים שאין ביכולתם להשיב.

עלינו לדעת שככל שתפקידו של העובד המועל בכיר יותר ונגיש יותר, כך הנזק שהוא יכול לגרום גדול יותר.

מכאן ניתן להבין כי בעצם כל נקודת תורפה במערכת יכולה לעורר אצל העובד את הפיתוי לביצוע העבירה, או אצל האחר (המנוסה יותר) את ההזדמנות לביצוע העבירה. אולם שניהם גם יחד יחפשו תירוץ טוב כדי להשקיט את מצפונם ולהצדיק את מעשיהם, חלק ע"י עבודה קשה וחלקם ע"י השלכת האחריות מהם והלאה (מצב כלכלי, הבוס, החברה וכו').

 

מתוך הספר "סוד התוצאה".

 

מניות
מאמר קודםקופצים ונהנים
המאמר הבאחדש על המדף

תגובות

להשאיר תגובה