לילך סויד מנכלית חטיבת המוקד והטכנולוגיות צילום יחצ מאושר לשימוש מוקד אמון (1)

לילך סויד מנכלית חטיבת המוקד והטכנולוגיות צילום יחצ מאושר לשימוש מוקד אמון (1)