נקודת מבט: קב”ט יבחן כל מקרה לגופו, כשמטרתו – גילוי האמת.קב”ט יראה את טובת הארגון כראשונה מעלה.

הקב”ט צריך להיות בעל תודעה וראייה מרחבית פתוחה ולא מצומצמת, אחרת לא יוכל לבצע את עבודתו מבלי לגרום נזק במקום אחר. עבודת הקב”ט היא מלאכת מחשבת החייבת להיעשות במקביל לעבודה השוטפת הנעשית בארגון – וזאת, מבלי להפריע ובאופן דיסקרטי, ע”י שימוש בכל חושיו ותכונותיו והכלים שברשותו – כדי להגיע למטרה. קב”ט טוב ייצור וישאיר לעובדים דלת פתוחה להעברת מידע חריג או שת”פ. לצורך כך, על הקב”ט ליצור מצד אחד סוג של דיסטנס, ומצד שני להקרין סוג של ביטחון, יציבות ואמינות.

לקב”ט יש חובת ביצוע רישום, תיעוד וסדר, כדי לקבל תמונת מצב קרובה ככל שאפשר לאמת ולפתור תעלומה או לתת פתרון לבעיה.  חומר מסודר משמש כהוכחות במידת הצורך, וכן מאפשר לקב”ט להראות את תוצאות עבודתו לממונים עליו.

מתוך הספר סוד התוצאה (של חברת אם התוצאה )

 

תגובות

להשאיר תגובה