מיקי קליגר סגן יור מועצת המנהלים של קרן אדמונד דה רוטשילד צילום לנס הפקות

מיקי קליגר סגן יור מועצת המנהלים של קרן אדמונד דה רוטשילד צילום לנס הפקות