Richard Resch1©Laila Pozzo-3

תזמורת הבארוק ירושלים צילום יחצ