חנה לאסלו לאיירוויק כקלרה קרדיט ארבל אברמוב

חנה לאסלו לאיירוויק כקלרה קרדיט ארבל אברמוב

מימין לשמאל – מנכל RGE ירון שגב ומנכל אסותא מרכזיים רפואיים גידי לשץ צילום עודד קרני