מיכל בנדק

רפאל חדידה ברזילי בעלים חברת ג'רוויטל בישראל עם הסכם של מכבי פארם מאשרת פרסום תמונה ללא תשלום
מימין לשמאל דר צחי מילגרום, פרופ ברטולד פרידלנדר נשיא המכללה, דר הדס בן אלי ראשת החוג לאופטומטריה,, שי אברהמי מנכל המכללה צילום שחר ר