מימין אביבית לוי נעים יוסי שליו אייבי מוזס חגי שלום ורועי כהן צלם אסף לב (2)

מימין אביבית לוי נעים יוסי שליו אייבי מוזס חגי שלום ורועי כהן צלם אסף לב (2)

סיגל ויצמן ראש סיעת תושבי העיר צלם אילה ברק
מימין אביבית לוי נעים יוסי שליו אייבי מוזס חגי שלום ורועי כהן צלם אסף לב (9)