01. מימין לשמאל צורי דבוש, יור חברת קליל, שלי אברהם סמנכלית שיווק ופרדי ...

01. מימין לשמאל צורי דבוש, יור חברת קליל, שלי אברהם סמנכלית שיווק ופרדי …

אלוש עם כיתת הכוננות של נס ציונה, קרדיט אדם בן שימול