מיכל דליות צילום נועם בן גוריון מוסרי (2)

מיכל דליות צילום נועם בן גוריון מוסרי (2)

I תרומת גיטרות יד ביד