חריגות הבניה של גני הילדים הם לא הבעיה כרגע, הקפיאו את האכיפה עד הסדרת החוק בנושא

בשעה טובה חזרו, מי יותר ומי פחות, ילדי ישראל לגנים. אולם הבעיות שהיו מנת חלקם של גנים אלה, לא רק שלא נעלמו, חלקן אף התעצמו. לא מזמן עבר חוק מעונות היום הפרטיים שעלול, בהסתברות גבוהה, לגרום לקריסת גני ילדים רבים. עם כניסת החוק, החלו הרשויות המקומיות לדרוש מגנים פרטיים הפועלים בתוך בתי מגורים לבצע הליך שימוש חורג או לסגור את הגן.

יש להבין, משרד החינוך בדרך כלל אינו מתקצב מסגרות חינוכיות טיפוליות לגיל הרך וכתוצאה מכך קמים לא מעט גני ילדים בצורה פרטית. גנים אלו ממוקמים לרוב במבני מגורים שונים וככאלה הם מחויבים על פי חוק במדינת ישראל בהוצאת היתר שימוש חורג לגן ילדים. היתר זה מאשר להם לבצע שימוש במבנה אשר שונה מהיעוד שלו במקור. כך שעוד טרם נפתח הגן ישנה ביורוקרטיה.יתר על כן, רשויות מקומיות רבות אף מערימות קשיים על מעונות היום בעניין הצורך בהוצאת היתר לשימוש חורג – דווקא בעיצומו של משבר בריאותי, כלכלי וחברתי. במסגרת טיוטת חוק ההסדרים 2020 נכללה רפורמה שזכתה לתמיכה  גורפת ממרבית חברי הכנסת, מהאופוזיציה ומהקואליציה כאחד ואף של יו”ר מרכז השלטון המקומי. רפורמה זו, באם תאושר, תפטור את חלק הארי של מעונות היום מהצורך בהוצאת היתר לשימוש חורג כתנאי להפעלת המעון לתקופת תחולת החוק. האם זה קרה? לא. המצב הפוליטי בישראל, עיכוב העברת התקציב וממשלות המעבר התכופות הובילו לכך שחוק חשוב זה לא עבר וכרגע ממשיכה האכיפה בעניין חריגות הבנייה, דבר שגורם  להוצאות עתק למעונות, המגיעות במצטבר לסך של מאות אלפי ₪ בגין השימוש בבית מגורים פרטי לצורך הפעלת מעון יום.

כשאישור הרפורמה כרוך באישור תקציב המדינה המתמהמה, קל וחומר כשאנו מצויים בתקופת בחירות שלאחריה הקמת ממשלה ורק אז יאושר תקציב מדינה. מדובר בחודשי המתנה ארוכים שגנים רבים לא יוכלו לעמוד בו. מיותר לציין שאם הגנים ייסגרו ולהורים לא יהיו אפשרויות באזורם דבר זה יגרום להישארותם בבית, לזמן חיפוש גן חדש ועוד.

לכן, על מדינת ישראל להבין כי כעת הגנים הפרטיים הם לא הבעיה כי אם הפתרון. בזכותם, הורים רבים חוזרים לעבודה ולשגרה. יש לעצור כעת את האכיפה בתקופה זו ואת הצורך בהוצאת ההיתר, במיוחד בזמן זה ועד אישורו של חוק ההסדרים וזאת על מנת למנוע עוול כלכלי שעלול לגרום לסגירתם של מעונות יום פרטיים רבים שאין ביכולתם להתמודד עם הנטל הכלכלי והעלויות, הישירות והעקיפות הכרוכות בהוצאת האישור החורג בתקופת משבר זו. 

הכותבת היא לוסי חדידה, מנכ”לית ארגון “גנים ברמה אחרת” 

תגובות

להשאיר תגובה