נשות חקלאי גרנות עם צופית גרנט במרכז צילום טל גולדשלגר

נשות חקלאי גרנות עם צופית גרנט במרכז צילום טל גולדשלגר

מימין לשמאל רמי עוזרי רחל פרליבטר ודר ריסה לויט
20240312_121336